Om IQsol

Kompetencer
Due Diligence
Solcelle anlæg
Fordele
Projekter
Kontakt

 

 

 Investering i solenergi - stort og stabilt afkast

 

Vi udpeger og formidler gode, fordelagtige solcelle projekter som fysisk er placeret i Italien eller Tyskland, til danske investorer. I Danmark skinner solen ikke nok, og der findes heller ikke økonomiske incitamenter til at bruge solenergi. Italien, Spanien og Tyskland betaler høj pris for elektricitet, som produceres med solcelle anlæg. Derfor har projekterne høj budgetteret afkast i 20 - 25 år.

Vi formidler forskellige investeringsformer, der passer til forskellige investorer. 

For at fremme oprettelsen af solcelleparker tilbyder mange lande forskellige former for subsidier. Disse støtteordninger gør investeringer i solenergi særlig attraktive. Et stort antal solcelleparker oprettes i disse år i forskellige lande, finansieret både af private og institutionelle investorer.

En dansk investor kan investere i solcelle anlæg, i andre og mere solrige egne af verden, og opnå store fordele. Solenergi projekter giver høj afkast i mange år.

Projekterne er velegnet til selskaber og til private personer, og tilbydes enten via Kommanditselskab eller via aktieselskab.

Investering som kommanditselskab 

Investering via aktieselskab